Emotionele Intelligentie in organisaties

We bieden eenvoudige handvatten om emotionele intelligentie op de werkvloer toe te passen.

Het belang van Emotionele Intelligentie in Organisaties

Toegepaste emotionele intelligentie stimuleert veerkracht en wendbaarheid doordat mensen eerder emoties herkennen, beter weten wat ze betekenen en wat ze ermee kunnen doen. Hierdoor zijn mensen beter in staat om hun eigen potentieel te benutten in iedere situatie en zijn ze meer in controle over factoren die mogelijk tot burn-out klachten en eventueel verzuim leiden.

Emotionele Intelligentie als vaardigheid van de toekomst

74
van de executives in grote bedrijven vindt dat Emotionele Intelligentie een belangrijke vaardigheid is.
17
van de bedrijven doen daadwerkelijk aan training op het gebied van Emotionele Intelligentie.

*Emotional intelligence– the essential skillset for the age of AI. Capgemini Research Institute, 2019.
THE EI ADVANTAGE – Driving Innovation and Business Success through the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business Review – Research Report, 2019.

Emotionele Intelligentie als strategie

Investeren in emotionele intelligentie betekent investeren in ieder individu en diens totale som in uw organisatie. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat emotionele intelligentie positieve effecten heeft op enkele gedragen die verband houden met de prestatie van een organisatie.

Stimuleert innovatie

Dankzij een ondersteunende omgeving die creativiteit en risico aanmoedigt.

Verbetert leiderschap prestaties

Dankzij vertrouwelijke, efficiënte en motiverende relaties.

Verbetert mentale gezondheid

Door de vaardigheid om beter te kunnen omgaan met stressoren, het zoeken van sociale support en het stimuleren van positiviteit.

Verhoogt verbinding met het bedrijf

Dankzij de goede interpersoonlijke vaardigheden van hen die in contact staan met de klant.

Vermindert verloop

Door een werkomgeving die ondersteunend is en waarmee mensen zich willen identificeren.

Huidige uitdaging van organisaties

De negatieve gevolgen van werkstress raken de Nederlandse beroepsbevolking steeds meer. In veel gevallen ligt hier de veeleisendheid van taakvereisten of een verlaagde eigen verkracht hieraan ten grondslag. Wij geloven erin dat door het toepassen van emotionele intelligentie individuen beter om kunnen gaan met eigen stress, maar daarnaast ook sneller hulp zoeken of bieden bij anderen.

Stress

63

van de mensen ervaart zijn werk als stressvol.

Burn-out

17

van werkend Nederland kampt met burn-out gerelateerde klachten.

kosten

250

gemiddelde kosten voor een bedrijf per persoon per dag aan verzuim.

Totale kosten Nederland

2,8

miljard

totale verzuimkosten door werkstress.

 *http://www.tno.nl, http://www.burnoutpoli.com,  Emotional intelligence– the essential skillset for the age of AI. Capgemini Research Institute, 2019.

Emotiplus Interventie

Gericht advies op basis van uw bedrijf.

Aan de hand van de wensen van uw bedrijf kunnen we selecteren op verschillende metingen om te zien wie er het meest baat hebben bij training in Emotionele Intelligentie. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de werknemers die het meest met burn-out gerelateerde klachten kampen in aanmerking komen of werknemers die het meest persoonlijk contact met klanten hebben. Daarnaast geven we een overzicht van hoe Emotioneel Intelligent het bedrijf is en welke vervolgstappen kunnen worden genomen. We kunnen deze metingen wetenschappelijk analyseren, maar dit is niet altijd nodig.

 • Risico gevallen t.o.v. burn-out identificeren.
 • Eigen KPI’s toevoegen.
 • Andere psychologische constructen toevoegen.
 • Eventueel onderdeel van wetenschappelijk onderzoek.

Emotionele Intelligentie Training

De geselecteerde werknemers kunnen nu beginnen met de training. Deze duurt 10 minuten per dag en elke werknemer kan zelf kiezen op welk moment van de dag deze gedaan wordt.

Leer meer over de training
 • Online training.
 • 4 weken.
 • 10 minuten per dag (doordeweeks).
 • Verschil meten op KPI’s tussen groepen.
 • Verschil meten op overige psychologische variabelen.
 • Wetenschappelijk bewezen effectiviteit.

Resultaten en vervolg

De eerste fase is afgerond. We kunnen op dit moment de progressie van de werknemers zien en welke effecten dat allemaal heeft gehad. Als de initiële resultaten een voelbaar effect hebben gehad op het bedrijf, kan nu besloten worden om overige werknemers te laten starten met de training of vervolgtrainingen aan te bieden aan de werknemers die de training al doorlopen hebben.

 • Terugkoppeling van de online training.
 • Advies over eventuele vervolgtrajecten (workshops of 1-op-1 coaching)
 • Eventueel overige werknemers kunnen nu starten met de training.

Is onze interventie te uitgebreid voor jouw bedrijf en wil je klein beginnen?

Ontdek onze producten hieronder.

Coaching

Een-op-een coaching om emotionele intelligentie te vergroten en praktisch toe te passen.

Meer weten

Lezing

Hoe ziet mentale begeleiding van een topsporter er uit? En hoe gebruikt hij zijn emoties om te presteren? In een 1,5 uur durende interview-stijl lezing kom je erachter.

Meer weten

Workshop

Praktisch inzetbare emotionele intelligentie in een dagdeel.

Meer weten

Meer weten? Mail ons.