Emotiplus logo

Emotionele Intelligentie

in de topsport

Emoties

Hoe jij je voelt bepaalt wat jij doet. Dit geldt voor alledaags gedrag, maar ook voor momenten dat je moet presteren. Een topprestatie is niks anders dan de juiste handelingen doen op het juiste moment. Het startpunt is om te onderzoeken welke emoties bij jou voor tot dit gedrag leiden. Dit is namelijk voor iedereen anders. Iedereen heeft zijn eigen emotionele vingerafdruk. Als je dit weet kan je je gevoel bewust inzetten om jouw vaardigheden optimaal te benutten. 

Voetbalwedstrijd in de avond
Een visuele weergave van de visie van Emotiplus
Optimale Prestatie

Als alles samenvalt presteer je het best.

Persoonlijkheid

Jouw persoonlijkheid indirect invloed op jouw prestatie.

Prestatie-eisen

Dit is het niveau dat je moet halen om een topprestatie te leveren.

Emoties

Hoe jij je voelt, bepaalt of jij al je vaardigheden kan benutten.

Fysieke vaardigheden
Mentale vaardigheden
Technische en tactische vaardigheden

Een topprestatie leveren?

Voordat je direct naar emoties gaat kijken, moet je eerst weten wat je allemaal nodig hebt om die prestatie te kunnen leveren. Emoties zijn belangrijk, maar niet alomvattend.

Hiernaast zie je een schematisch overzicht. Als je je cursor boven de plusjes houdt zie je wat de icoontjes inhouden. De thema’s van een topprestatie zijn voor iedereen hetzelfde, de invulling van de thema’s voor iedereen anders.

Welke vaardigheden heb je nodig om goed te presteren?

Fysiek

In de sport is het logisch dat je een goede fysiek nodig hebt om te presteren. Maar hier valt ook je slaap- en eetpatroon onder en dus hoeveel energie je hebt. Dit is voor iedereen relevant.

Technisch / Tactisch

Dit zijn alle vaardigheden die direct te maken hebben met jouw prestatie. Dit zijn sport-specifieke vaardigheden zoals je balaanname of spelinzicht bij voetbal.

Mentaal

Wat is je communicatiestijl? Sta je open voor feedback? Hoe ga jij met tegenslag om? Stel je doelen? Of wanneer geef je op? Dit zijn jouw mentale vaardigheden.

Persoonlijkheid

Wie jij bent heeft invloed op hoe je presteert. Iedereen heeft andere voorkeuren iedereen heeft andere eigenschappen. Deze hebben allemaal indirect te maken met je prestatie.

Emoties als vaardigheid

Welke emoties?

Welke emoties moet je precies voelen? En wat betekenen deze emoties voor jou?

Intensiteit

Een beetje spanning voelt daadwerkelijk anders dan heel veel spanning. Hoe intens moet je elke emotie voelen?

mentale training: omgaan met emoties

Aanwezig of afwezig?

Soms kan ook de afwezigheid van een emotie voor een betere prestatie zorgen, bijvoorbeeld geen irritatie voelen.

Welke situatie wekt welke emotie op?

Er gebeuren vaak dingen waar je geen invloed op hebt. Wel heb je invloed op je (emotionele) reactie op deze situatie.

Emotieprofiel

Alle belangrijke emoties met de juiste intensiteit bij elkaar maakt je emotieprofiel. De lichte strook is jouw ‘zone’. Als je daarin zit, is de kans op een topprestatie het grootst. 

Emotieprofiel

Op de x-as staan de emoties en op de y-as de intensiteit. 

Mentale training: voorbeeld van een emotieprofiel van de Individual Zone Of Performance (IZOF Mentale training: voorbeeld van een emotieprofiel van de Individual Zone Of Performance (IZOF)
Emotieprofiel met huidige staat

De oranje lijn is het gevoel op 1 moment in de tijd. 

Praktisch gebruik emotieprofiel

1

Voorbereiding

Je leert over jezelf en hoe jij het best functioneert. Je bereid jezelf voor op zoveel mogelijk situaties zodat je dat niet ter plekke hoeft te bedenken.
2

Vlak voor het prestatiemoment

Je controleert jezelf en jouw omgeving op zo'n manier dat je op het moment van presteren in jouw zone zit.
3

Tijdens het presteren

Je voelt in het moment wat nodig is voor jou om goed te blijven presteren of welk gevoel je kracht bij moet zetten of moet laten afzwakken. Je weet welke techieken je daarvoor kan inzetten.
4

Na het presteren

Je reflecteert op je gevoel tijdens het presteren en kijkt of je specifieke situatie liever anders had aangepakt.

*We gebruiken verschillende emotie-regulatie technieken om deze stappen te verwezenlijken.

Meer weten? Mail ons.