Skip to main content
Case study

Arkin Jeugd & Gezin – Preventie

By 26 april 2024No Comments

Casestudy: vergeet als trainer je eigen emoties niet.

De trainers van Arkin Jeugd & Gezin Preventie geven door heel Amsterdam mentale training aan kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren zijn grofweg op te delen in drie doelgroepen:

  • Kinderen en jongeren die stil en teruggetrokken zijn
  • Kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om met boosheid om te gaan
  • Kinderen en jongeren die een moeilijke thuissituatie hebben (KOPP-KOV en/of Huiselijk geweld)

Een dag in het leven van een trainer bestaat uit het geven van meerdere trainingen op scholen of in buurthuizen. Soms wel 3 of 4 trainingen van anderhalf uur op net zoveel verschillende locaties.

Workshop Emotionele Intelligentie op de teamdag

Elk jaar heeft het vaste team van Arkin een teamdag. Sophia Waugh, één van de trainers: “De teamdag is een belangrijk onderdeel van het jaar. Die dag komt er van alles ter sprake waar we het afgelopen jaar tegenaan zijn gelopen, het zorgt voor verbinding want we doen ook altijd iets leuks. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld karaoke gedaan. Het verdiepen van onze kennis is ook een vast onderdeel en dit jaar gaf Vincent de training over emotionele intelligentie.”

In de workshop staat emotionele intelligentie als basisvaardigheid centraal. Wat voel je? Hoe heet dat gevoel? Wat betekent dit gevoel? Dit is de absolute fundering van het laten groeien van je emotionele intelligentie. Dit doen we aan de hand van een makkelijk te begrijpen tool: de gevoelsmeter.

Marielle Benic, projectcoördinator KOPP/KOV en Huiselijk geweld, vertelt: “De gevoelsmeter was een eye-opener. Het laat je veel bewuster nadenken over de soort emotie, de betekenis en de functie. Hiermee wordt het vervolgens ook makkelijker gemaakt hier woorden aan te geven, voor zowel mijzelf als bij collega’s of de kinderen en jongeren die aan de trainingen deelnemen.

Normaliter ben ik best kritisch op zulke trainingen. Ik kan vaak achteraf het gevoel hebben niet echt iets nieuws geleerd te hebben, maar deze training ervaarde ik meteen als vernieuwend en verdiepend. Het bood nieuwe inzichten en interesse in een vervolg.

Ik ben dagelijks bezig met de emoties van anderen dus ik ging er vanuit dat ik er al veel van wist, maar door er zo op een andere manier naar te kijken, besef ik me dat er ook nog veel meer over te leren valt.”

Sophia: “We zijn een heel kritisch team. We hebben verschillende trainingen en intervisies gehad en we zijn heel erg kritisch achteraf, maar nu heb ik eigenlijk alleen maar goede dingen gehoord.”

Resultaat van de training

Sophia: “Het stuk over stress is echt blijven hangen. We gebruiken het woord ‘stress’ namelijk niet goed. Er ligt altijd een ander gevoel onder. Weken na de workshop komt dit nog altijd terug in ons team. Dit inzicht heeft ons emotionele vocabulair vergroot. Ik merk dit als ik een training geef en stress ter sprake komt. Ik kan het gesprek nu zo sturen dat de kinderen en jongeren veel beter inzicht krijgen in hun eigen stress’.”

Mariëlle: “We zijn in ons werk zo vaak bezig met wat anderen voelen dat ik het heel fijn vond om ook bewust weer even na te gaan wat ik zelf voel. Dat was voor mij echt de meerwaarde. We vergeten dat soms. Mijn eigen gevoel staat vaak op de automatische piloot omdat je met de ander bezig bent. Ik weet wel dat het belangrijk is ook regelmatig bij mijzelf in te checken, maar ik vind het lastig daar bewust een moment voor te nemen. De gevoelsmeter is een hele laagdrempelige en inzicht gevende tool om dit wel te doen. Ik zie dat collega’s dat ook zo ervaren.”

Sophia: “De zelfreflectie is heel waardevol. Het is een goede tool om te blijven gebruiken want dit een keer doen, laat je anders naar emotionele intelligentie kijken, maar je moet er natuurlijk wel mee blijven oefenen.

Ik heb daarom na afloop van de workshop nog een één-op-één sessie gedaan met Vincent. Ik merkte dat ik sommige emoties verkeerde labels gaf, zowel bij mezelf als bij anderen. Deze sessie heeft me geholpen om emotionele situaties goed te kunnen ontleden en daarom er anders naar te kijken, dit kon ik vervolgens weer gebruiken in toekomstige situaties.

De tool zet je echt aan het denken, maar je moet het wel onder de knie krijgen.”

 

Terug naar de workshop-pagina