Skip to main content

Samenvatting Wetenschappelijk Artikel

 

Titel:

Increasing emotional intelligence to decrease healthcare expenditures: 
How profitable would it be?1

Auteurs:

Mikolajczak & Van Bellegem (2017)

 

Samenvatting

Als jouw emotionele intelligentie met één procent stijgt, dan zakken jouw zorgkosten ook met één procent.

Eén procent, dat klinkt niet veel. Maar deze ene procent geldt niet alleen voor jou. Het geldt voor iedereen, in de hele samenleving. Daarnaast is het relatief makkelijk om emotionele intelligentie snel en met grote sprongen te verbeteren. Een goede training in emotionele intelligentie zorgt als snel voor een stijging van tien procent in deze vaardigheid.2,3

In de afgelopen twee decennia is ontzettend veel onderzoek gedaan naar emotionele intelligentie. Er wordt alleen voornamelijk gekeken naar wat het precies is en welke (psychologische) effecten het heeft. Pas in 2017 hebben wetenschappers voor het eerst onderzocht wat het economische effect van emotionele intelligentie is. Wat levert emotionele intelligentie ons eigenlijk op in euro’s? Je kan hierbij naar verschillende economische uitkomsten kijken, die óf vallen onder opbrengsten óf onder kosten.

Bij opbrengsten zou er gekeken kunnen worden naar de productiviteit of prestatie van een werknemer die een hogere emotionele intelligentie heeft ten opzichte van iemand die een lagere emotionele intelligentie heeft.

 

 

Methode

In dit onderzoek werd gekeken naar de kostenbesparing in de gezondheidszorg. Hierbij is de data gebruikt van een grote zorgverzekeraar in België, met toestemming van de deelnemers natuurlijk. Tienduizend mensen hebben een test gedaan die hun emotionele intelligentie bepaalde. Deze scores werden afgezet tegen de hoeveelheid zorgkosten die ze hadden gemaakt over een periode van 12 jaar tijd.

Hiermee hebben de onderzoekers de elasticiteit gemeten. Dit is een economisch begrip dat laat zien hoe twee concepten aan elkaar verbonden zijn, zoals in dit geval emotionele intelligentie en zorgkosten. Met deze data konden de onderzoekers kijken naar hun onderlinge verhouding. Als de ene met een bepaald percentage stijgt, wat gebeurt er dan met de andere? Oftewel, hoeveel procent gaan de kosten van de gezondheidszorg omlaag als de emotionele intelligentie stijgt?

 

Resultaten

Hieruit blijkt dus dat elke procent stijging in emotionele intelligentie één procent daling in zorgkosten veroorzaakt.

De onderzoekers controleren in het onderzoek voor leeftijd, sekse, BMI, eetpatroon, fysieke activiteit, drink- en rookgedrag en sociale steun. Deze factoren kunnen het gevonden effect dus niet verklaren.

Er werd overigens wel alleen gekeken naar zelfgerichte emotionele intelligentie, ander-gerichte emotionele intelligentie is geen significante voorspeller bij gezondheidskosten. Eerder onderzoek had al aangetoond dat deze zelfgerichte emotionele intelligentie zorgt voor meer preventief gedrag op gebied van gezondheid, zoals gezond eten, veel beweging, en minder risicovol gedrag (bijvoorbeeld gevaarlijk rijden of drugsgebruik).4

Discussie

De onderzoekers sluiten het artikel af met een kort gedachte-experiment. Als je de kosten van een training in emotionele intelligentie aan de hele bevolking geeft, wat zal er dan met de zorgkosten gebeuren?

Antwoord: je bespaart een factor 10 ten opzichte van wat je uitgeeft aan een emotionele intelligentie training aan iedereen in het hele land.

Bronnen

  1. Mikolajczak, M., & Van Bellegem, S. (2017). Increasing emotional intelligence to decrease healthcare expenditures: How profitable would it be?. Personality and Individual Differences, 116, 343-347.
  2. Kotsou, I., Nelis, D., Grégoire, J., & Mikolajczak, M. (2011). Emotional plasticity: conditions and effects of improving emotional competence in adulthood. Journal of applied psychology96(4), 827.
  3. Nelis, D., Kotsou, I., Quoidbach, J., Hansenne, M., Weytens, F., Dupuis, P., & Mikolajczak, M. (2011). Increasing emotional competence improves psychological and physical well-being, social relationships, and employability. Emotion11(2), 354.
  4. Saklofske, D. H., Austin, E. J., Galloway, J., & Davidson, K. (2007). Individual difference correlates of health-related behaviours: Preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. Personality and individual differences42(3), 491-502.

Voorpagina van het wetenschappelijke artikel

 

Vond je dit een leuk artikel? Start dan nu hieronder met onze gratis introductiecursus: ‘Wat is Emotionele Intelligentie’.

  

Start nu met de gratis introductiecursus!

Na afloop weet je:
  • Uit welke 4 vaardigheden emotionele intelligentie bestaat
  • Wat een emotie precies is en hoe je die kan veranderen
  • Hoe emotionele intelligentie jou gaat helpen
  • Waarom je nooit meer mag zeggen dat je gestrest bent