Skip to main content

Samenvatting wetenschappelijk artikel

Titel:

A comprehensive meta-analysis of the relationship between
Emotional Intelligence and health

Auteurs:

Martins, Ramalho & Morin (2010)

Samenvatting

Emotionele Intelligentie is de wisselwerking tussen emoties en cognities die ervoor zorgen dat jij met de alledaagse uitdagingen van het leven kan omgaan. Dit noem je ook wel adaptief functioneren. 

In het onderzoek naar emotionele intelligentie en gezondheid is deze definitie erg belangrijk, want het verklaard het gezondheidsgedrag van ons als mens. 

Je kan gezondheid opdelen in mentale gezondheid en fysieke gezondheid en vervolgens kijken naar het effect van emotionele intelligentie op beide. 

 

 

Bij mentale gezondheid is de rol van emotionele intelligentie het grootst bij aandoeningen waar emoties een centrale rol spelen. Denk hierbij aan stemmingsstoornissen of angststoornissen. Hoe beter iemand zijn of haar emoties herkent en deze emoties kan beïnvloeden of sturen des te kleiner de kans is dat deze persoon last krijgt van een van deze mentale stoornis.1 

De andere kant van gezondheid is fysieke gezondheid. Hierbij wordt vooral gekeken naar de impact van impulscontrole. Impulscontrole is voor een groot deel emotionele intelligentie. Wat voel je? Waarom voel je dat? Wat is het gevolg als ik handel naar deze impuls? Is dat goed voor mij op de lange termijn? Welke strategieën kan ik toepassen om goede keuzes te maken voor mezelf op de lange termijn zonder te vallen voor verleidingen op de korte termijn? 

Mensen die last hebben met het controleren van hun impulsen zullen eerder substantie-gerelateerde problemen hebben die slecht zijn voor je gezondheid (alcohol of drugs) en hebben eerder een slecht leef- of eetpatroon, wat ook slecht is voor je gezondheid.2,3

fysieke gezondheid

Methode

Omdat er nogal wat discussie is tussen verschillende wetenschappelijke kampen of emotionele intelligentie een vaardigheid of een persoonlijkheidskenmerk is, hebben ze voor de meta-analyse maar het zekere voor het onzekere genomen. Zowel onderzoeken die emotionele intelligentie zien als vaardigheid zijn opgenomen als onderzoeken die emotionele intelligentie zien als persoonlijkheidskenmerk. Zo is niemand op z’n teentjes getrapt. 

De relatie tussen emotionele intelligentie en gezondheid is in 2007 al eerder aangetoond door Schutte en collega’s.4 Om kracht bij te zetten aan die resultaten hebben de huidige onderzoekers het zoekveld vergroot. Zo hebben ze alle onderzoeken naar emotionele intelligentie en gezondheid van na 2007 natuurlijk betrokken bij het huidige onderzoek, maar hebben ook een grote hoeveelheid aan niet-Engelse onderzoeken toegevoegd van zowel voor als na 2007, zowel als de onderzoeken die Schutte toentertijd heeft gebruikt.

Schutte en collega’s keken in 2007 naar 35 studies met in totaal bijna 8000 deelnemers. Martins, Ramalho en Morin voegden daar in 2010 nog eens 46 studies aan toe, waarmee het totaal aantal deelnemers bijna twintigduizend werd. 

Resultaten

Toen al deze studies op een grote berg waren gegooid, werden de resultaten duidelijk. Er is een sterk significant positief effect van emotionele intelligentie op gezondheid. Dit betekent dat hoe hoger iemands emotionele intelligentie is, hoe gezonder — of minder ongezond — hij of zij is. 

Sterk significant betekent in dit geval dat de kans nihil is dat er geen positieve relatie is tussen emotionele intelligentie en gezondheid. Het zegt nog niks over hoe groot dit positieve effect is. Daar is de effect size voor. De kracht van dit effect was gemiddeld, bij de onderzoeken die emotionele intelligentie hadden gemeten als persoonlijkheidskenmerk was deze iets groter (r̅  = .34) dan de onderzoeken die de vaardigheidsmeting hadden gedaan (r̅ = .17). 

Er zijn drie variabelen in het onderzoek meegenomen om te kijken of die een verschil in het effect konden aantonen. Dit waren gender, leeftijd en de origine van de deelnemers (zijn het studenten of niet). Hierin was alleen bij gender een significant resultaat gevonden. De studies die alleen vrouwen bevatte zorgden voor een sterker resultaat over het geheel. Dit betekent dat de relatie tussen gezondheid en emotionele intelligentie voor vrouwen sterker aanwezig is. 

Bronnen

  1. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Simunek, M., Hollander, S., & McKenley, J. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognition and Emotion, 16, 769–786.
  2. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., et al. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167–177. 
  3. Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2002). Emotional intelligence: science and myth. Cambridge, MA: MIT Press.
  4. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and individual differences42(6), 921-933.

emotionele intelligentie en gezondheid

 

Vond je dit een leuk artikel? Start dan nu hieronder met onze gratis introductiecursus: ‘Wat is Emotionele Intelligentie’.

  

Start nu met de gratis introductiecursus!

Na afloop weet je:
  • Uit welke 4 vaardigheden emotionele intelligentie bestaat
  • Wat een emotie precies is en hoe je die kan veranderen
  • Hoe emotionele intelligentie jou gaat helpen
  • Waarom je nooit meer mag zeggen dat je gestrest bent