Skip to main content

Medelijden is jezelf slecht voelen omdat een ander zich ook slecht voelt. het wordt vaak gezien als een deugd, een teken van empathie en medeleven met anderen. Maar is het zo onschuldig als we denken? In werkelijkheid kan medelijden kwaadaardig zijn en een negatieve invloed hebben op zowel de persoon die medelijden heeft als degene die het ontvangt.

In dit artikel bespreken we vijf redenen waarom medelijden kwaadaardig is.

1. Medelijden is passief – er is een gebrek aan intentie om te helpen.

In plaats van actief te werken aan het verbeteren van de situatie van de ander, houdt medelijden in dat je jezelf op een afstandelijke positie zet en de ander laat lijden. Dit kan bijdragen aan gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid bij de persoon die medelijden ontvangt, omdat ze het gevoel hebben dat niemand hen wil helpen.

2. Medelijden is op jezelf gericht in plaats van op de ander.

Medelijden gaat meer over de persoon die het toont dan over de persoon die het ontvangt. Het kan een manier zijn om jezelf beter te voelen door jezelf te vergelijken met degene die in nood verkeert en te denken dat je het beter hebt dan zij. Dit kan bijdragen aan een gevoel van afwijzing en een gebrek aan verbinding bij de persoon die medelijden ontvangt.

 

 

3. Er zit een verlangen in om de ander op afstand te houden.

Het is een manier om de ander op afstand te houden en een gevoel van controle te behouden. Door medelijden te tonen, kan de persoon die het toont vermijden om te worden betrokken bij de emoties en ervaringen van de ander en kan ze voorkomen dat ze te dichtbij komen. Dit kan bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid en isolatie bij de persoon die medelijden ontvangt.

4. Je vermijdt het delen van de pijn van de ander

Het is een vorm van afstand nemen van de pijn en het lijden van de ander. In plaats van jezelf open te stellen voor hun emoties en ze te delen, creëer je afstand en zet je jezelf op een afstandelijke positie. Dit kan leiden tot een gevoel van afwijzing en een gebrek aan empathie bij degene die medelijden ontvangt.

5. Er zit een overtuiging in dat de ander minderwaardig is.

Medelijden kan voortkomen uit een gevoel van superioriteit, waarbij de persoon die medelijden toont zichzelf als beter beschouwt dan degene die in nood verkeert. Dit kan leiden tot een gevoel van minachting of minachting voor de ander en kan hen het gevoel geven dat ze minderwaardig zijn. Dit kan bijdragen aan een gevoel van schaamte en een gebrek aan eigenwaarde bij de persoon die medelijden ontvangt.

Compassie vs. medelijden

In tegenstelling tot medelijden is compassie een actieve benadering die gericht is op het verlichten van het lijden van anderen. Compassie omvat een dieper begrip van de situatie van de ander en een verlangen om hen te helpen. In plaats van zichzelf te positioneren als superieur of afstandelijk, betekent compassie dat je jezelf verbindt met de ander en jezelf openstelt voor hun pijn en emoties.

Compassie is een veel gezondere benadering dan medelijden, omdat het gericht is op het delen van de pijn van de ander en het werken aan het verbeteren van hun situatie. Compassie houdt in dat je werkelijk bereid bent om de pijn van de ander te voelen en te delen, en om actief te werken aan het verbeteren van hun situatie. Het houdt in dat je jezelf openstelt voor de emoties en ervaringen van de ander, zonder oordeel en zonder superioriteit.

Compassie is niet alleen beter voor de persoon die in nood verkeert, maar het kan ook een positieve invloed hebben op de persoon die compassie toont. Compassie kan bijdragen aan gevoelens van verbondenheid en empathie, en kan helpen om het eigen perspectief op anderen te veranderen. In plaats van een gevoel van superioriteit, kan compassie leiden tot een gevoel van gelijkheid en wederkerigheid tussen beide partijen.

De Near Enemy

Medelijden is de Near Enemy van compassie. Een Near Enemy is een term uit de boeddhistische filosofie die verwijst naar de verschijnselen die lijken op positieve kwaliteiten, maar in werkelijkheid een negatieve invloed kunnen hebben. Medelijden lijkt op compassie, maar in werkelijkheid kan het een negatieve invloed hebben op de persoon die het ontvangt en op de persoon die het toont.

Hoewel medelijden op het eerste gezicht misschien goedbedoeld lijkt, kan het in werkelijkheid een kwaadaardige invloed hebben op zowel de persoon die het ontvangt als de persoon die het toont. In plaats daarvan is compassie een krachtige manier om de pijn van anderen te verlichten en de verbinding tussen mensen te versterken.

 

Vond je dit een leuk artikel? Start dan nu hieronder met onze gratis cursus: ‘Introductie tot Emotionele Intelligentie’.

Start nu met de gratis introductiecursus!

Na afloop weet je:
  • Uit welke 4 vaardigheden emotionele intelligentie bestaat
  • Wat een emotie precies is en hoe je die kan veranderen
  • Hoe emotionele intelligentie jou gaat helpen
  • Waarom je nooit meer mag zeggen dat je gestrest bent