Skip to main content

Het emotiewiel van Plutchik is er om je te helpen navigeren langs de verschillende emoties. Het is een gereedschap om jezelf beter te leren kennen. Een lijst met alle emoties heb je niks aan, je moet weten wat een emotie betekent, wat de functie is van de emotie of wat de emotie jouw probeert te vertellen en hoe deze emotie je kan helpen. 

Het emotiewiel 

De lijst met verschillende emoties is nagenoeg oneindig. Onderzoeken wat je voelt en wat dat precies betekent kan net zo zijn als het leren van een nieuwe taal. Je moet je woordenschat uitbreiden, deze in de juiste context kunnen gebruiken en weten wat de woorden betekenen. Als jij Spaans wilt leren ga je niet achter je bureau zitten met een leeg vel en hopen dat de taal tot je komt. Je gebruikt een hulpmiddel: een app, een cursus of een mentor.

Door de relatieve oneindigheid van emoties zijn er verschillende manieren om ze te ordenen. Deze hulpmiddelen zijn er zodat jouw leercurve in het ontwikkelen van je emotionele intelligentie steiler wordt.

Een van deze tools is het emotiewiel. Robert Plutchik, de bedenker van het emotiewiel, erkent hierin 8 basisemoties die tegenover elkaar staan in een cirkel. De overstaande emoties zijn elkaar tegenovergesteld qua betekenis. Naarmate je in de ‘bloem’ naar buiten beweegt wordt de intensiteit van de emotie minder en daarmee verandert de betekenis ook.

Het emotiewiel van Plutchik

 

 

Het emotiewiel: een interactieve tool

Met deze interactieve tool kan je door de 32 emoties lopen uit het emotiewiel. Klik op de emotie waar jij over wilt leren en je ziet de betekenis van de emotie en hoe deze emotie jou kan helpen.

De onderstaande emoties zijn te vinden in het emotiewiel. Het uitgangspunt van dit hulpmiddel is dat elke emotie jou iets duidelijk wil maken. Elke emotie heeft een functie en kan jou helpen. Je moet alleen wel eerst weten wat de functie is voordat de emotie je kan helpen. 

 

 

Emotie

Wat vertelt deze emotie?

Hoe kan deze emotie helpen?

Extase Dit is beter dan ik had kunnen bedenken. Het versterkt relaties, verhoogt creativiteit en bouwt herinneringen.
Vreugde Het leven gaat goed. Het vergroot creativiteit en connecties, en geeft energie.
Sereen Er gebeurt iets dat essentieel, puur of zinvol is. Het geeft hernieuwde energie, maakt connecties, en reflecteert op leren.
Liefde Ik heb een diepe band met deze persoon / deze personen. Het zorgt voor de veiligheid om te groeien en ontwikkelen; het verzorgen van nieuwe generaties.
 
Bewondering Ik wil deze persoon of dit ding steunen. Het versterkt de betrokkenheid bij een persoon of idee.
Vertrouwen Dit is veilig. Je staat open, onder andere om een connectie aan te gaan en een verbond te sluiten.
Acceptatie We zitten in hetzelfde schuitje. Het helpt relaties bouwen en vormt communities.
Nederigheid Deze persoon (of institutie) heeft de kracht om mij veilig te houden. Het beschermt je tegen grotere gevaren.
 
Verschrikking Er is een groot gevaar. Je zoekt veiligheid voor jezelf en anderen.
Angst Iets waar ik om geef loopt risico. Je beschermt waar je om geeft.
Ongerust Dit kan een probleem worden. Je zoekt naar potentiële risico’s, je negeert het probleem niet.
Vrees Iets riskants laat zich plotseling zien. Je hebt een snelle reactie op de dreiging.
 
Rouw Een liefde is verloren. Het laat ons weten wat we echt willen.
Verdriet Een liefde gaat verloren. Je focust op wat belangrijk is.
Bezinning Een liefde is op afstand. Het laat ons belangrijke mensen en dingen onthouden.
Berouw Ik ben verantwoordelijk voor iets belangrijks dat fout is gegaan. Je neemt verantwoordelijkheid, bied herstel, groeit als persoon.
 
Verbazing Iets is compleet onverwacht. Het helpt je dit moment beter te herinneren.
Verrasing Er is iets nieuws gebeurd. Je hebt meer aandacht voor wat er is.
Afleiding Je weet niet waar je prioriteit aan moet geven. Je let op je prioriteiten.
Afkeuring Er is iets ergs gebeurd of je hebt iets verloren. Je zoekt hulp om met het probleem om te gaan.
 
Walging Fundamentele normen en waarden zijn overtreden. Het geeft je energie om te vechten tegen iets dat je verachtelijk vindt.
Afkeer Er zijn regels overtreden. Je merkt onveilige of foute situaties op.
Verveling De potentie van de huidige situatie wordt niet gehaald. Je neemt even rust, leert iets nieuws en focust je op wat je controleren in de situatie.
Minachting Iets is slecht of verkeerd en zou bestraft moeten worden. Je benadrukt groepsnormen of regels.
 
Woede Ik wordt van iets essentieels afgesloten. Je valt een obstakel aan.
Boosheid Iets staat mij in de weg. Het geeft je energie om door een barrière heen te breken.
Irritatie Iets is onopgelost. Je herkent kleine problemen.
Aggressiviteit Ik moet vechten tegen een toekomstige bedreiging. Je maakt je klaar voor conflict.
 
Waakzaamheid Er komt iets groots aan. Je maakt je klaar, bent voorzichtig en oplettend.
In afwachting Iets verandert. Je kijkt vooruit, naar wat er aan zou kunnen komen.
Interesse Er kan iets nuttigs aan komen. Je hebt meer aandacht en gaat op onderzoek.
Optimisme De toekomst is beter dan het heden. Je krijgt meer opties, het motiveert je tot actie.

 

Vond je dit een leuk artikel? Start dan nu hieronder met onze gratis introductiecursus: ‘Wat is Emotionele Intelligentie’.

  

Start nu met de gratis introductiecursus!

Na afloop weet je:
  • Uit welke 4 vaardigheden emotionele intelligentie bestaat
  • Wat een emotie precies is en hoe je die kan veranderen
  • Hoe emotionele intelligentie jou gaat helpen
  • Waarom je nooit meer mag zeggen dat je gestrest bent